הסיבות הנירולוגיות הגורמות להשמנת יתר ילדים ומבוגרים – מבוסס ADHD

הסיבות הנירולוגיות הגורמות להשמנת יתר ילדים ומבוגרים – מבוסס ADHD

 

 • לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, ישראל נמצאת בין עשר המדינות הראשונות בעולם בנושא של עודף משקל והשמנת יתר. מבין 44 מדינות אירופה דורגו הנשים הישראליות במקום השני והלא מחמיא, והגברים הישראלים מדורגים גם הם במקום "מכובד": במקום ה-12. בסך הכול, העובדות מראות על צמיחה של 2% במעגל ההשמנה בישראל בשנה. כיום עומד שיעור המתבגרים והילדים הסובלים מעודף משקל על כ-60%, וכרבע מתוכם סובלים מהשמנת יתר. נתון מטריד נוסף הוא ש-90% מהילדים שהוגדרו כבעלי עודף משקל או כסובלים מהשמנה בגיל שלוש שמרו על המשקל העודף גם בגיל שש ובגיל עשר פרופ' זכריה מדר.
 • אימון בקשיי תפקודים ניהוליים המקושרים לתהליכי הרזיה כגון אכילה רגשית , עמידה מול פיתויים , יכולת התארגנות,יכולת דחיית סיפוקים. קשיים בתפקודים ניהוליים יביא לאכילה בלי מסודרת ובריאה ולהשמנה .  
 • כיום ידוע יותר מבעבר כי רק השמנה אינה עומדת לבדה והיא מורכבת ממספר מרכיבים שללא התייחסות למרכיב המוחי ספק אם התהליך יצלח בכלל ,פולשני ככל שיהיה.
 • כמו כן מגמת תגמולי מערכות הבריאות  כיום עוברת מתגמול לפי פרוצדורה לתגמול לפי תוצאות, דבר המביא את חברות התרופות והממשל לחפש פתרונות משלימים לירידה במשקל ולשיפור מדדי בריאות כגון הורדת סוכר בצום.
 • לאור זאת, ניתן כבר היום לראות על מגמת עליה בתרופות הנירולוגיות להרזיה במטרה ל"רכך" את המעבר מאסרטיביות נמנעת לאסרטיביות פעילה ,היות כבר ברור כי ירידה במשקל הינה פעילות הדורשת התגייסות מספר פעולות גופניות .
 • מכאן ניתן לצפות להרחבת הטכנולוגיה והטיפולים המוחיים כטיפולים משלימים לתהליך אימוני הרזיה בכלל ולתהליכי אימוץ אימון אורח חיים בריא בפרט.

בקרב בעלי עודף משקל משמעותי (obesity):

 • שיעור ה-ADHD בקרב מבוגרים בעלי עודף משקל משמעותי מגיע ל-27.4%.  
 • סקירת-על שהקיפה מחקרים שונים מעלה כי בין 26-61% מהמבוגרים שפנו לסיוע בירידה במשקל סבלו גם מ-ADHD.   (10)

 

המחקר שכיחות ADHD במבוגרים בעלי עודף משקל משמעותי
Ptacek 2016 27.4%
Pagoto 2009 בין 26-61%

 

מה שיעור בעלי עודף משקל משמעותי בקרב הלוקים ב-ADHD?

לפי משרד הבריאות האמריקני שיעור עודף המשקל המשמעותי באוכלוסיה הכללית הוא: 33% מהמבוגרים ו- 17% מהילדים.    

בקרב בעלי ADHD:

 • לפי מחקר על אוכלוסיה בגרמניה, לבעלי ADHD סיכוי כפול להיות בעלי עודף משקל משמעותי (22.1%) בהשוואה לשיעור באוכלוסיה הכללית (10.2%).
 • בעלי ADHD שהחל מהילדות והמשיך בבגרות היו בעלי סיכוי גבוה יותר למשקל יתר או עודף משקל משמעותי בבגרותם, בהשוואה לאלו שלא המשיכו לסבול מ-ADHD בבגרותם.

בקרב מבוגרים עם ADHD, יש 33.9% בעלי משקל יתר ו-29.4% בעלי עודף משקל משמעותי. זאת בהשוואה להימצאות 28.8% בעלי משקל יתר ו-21.6% בעלי עודף משקל משמעותי בקרב מבוגרים ללא היסטוריה של ADHD. (10)    Pagoto (2009)

ריכוז נתונים – שיעור בעלי משקל יתר ועודף משקל משמעותי

במבוגרים וילדים עם וללא ADHD

המחקר שכיחות עודף משקל משמעותי במבוגרים שסבלו מ-ADHD רק בילדות שכיחות משקל יתר במבוגרים שסבלו מ-ADHD רק בילדות שכיחות עודף משקל משמעותי במבוגרים עם ADHD שכיחות עודף משקל משמעותי במבוגרים ללא ADHD שיעור העליה שכיחות משקל יתר במבוגרים עם ADHD שכיחות משקל יתר במבוגרים ללא ADHD שיעור העליה
Pagoto 2009 23.7% 33.9% 29.4% 21.6% כ-26% 33.9% 28.8% 15%
Ptacek 2016 22.1% בגרמניה 10.2%בגרמניה 54%
Cortese 2016 28.2% 16.4%

 

מסקירת-על עדכנית, שהקיפה נתונים מ-42 מחקרים שונים, ונערכה ע"י אחד החוקרים הבולטים בתחום, S. Cortese, עולה כי יש קשר בין ADHD לעודף משקל משמעותי בקרב ילדים ומבוגרים. השכיחות המאוחדת? ((pooled prevalence של עודף המשקל המשמעותי גדלה בכ-70% במבוגרים עם ADHD (28.2%) בהשוואה לאלו שאינם לוקים ב- ADHD (16.4%); ובכ-40% בקרב ילדים עם ADHD (10.3%) בהשוואה לאלו ללא ADHD (7.4%).

כמו כן נמצא במחקר כי מי שקיבלו טיפול תרופתי ל-ADHD לא היו בסיכון יתר לעודף משקל משמעותי.    (11)

הערות לנתונים של Cortese:

 1. הנתונים של שיעור העליה,גבוהים מההפרשים בין השכיחויות. יתכן שבגלל שמדובר בשכיחות מאוחדת?
 2. לגבי הנתונים על עודף משקל משמעותי באוכלוסיה הכללית נתוניו שונים מאלו של משרד הבריאות האמריקני,לפיהם שיעור עודף המשקל המשמעותי באוכלוסיה הכללית הוא: 33% מהמבוגרים ו- 17% מהילדים.    

הסברים לקשר בין הפרעות קשב ותפקודים ניהוליים להפרעות אכילה

מחקרים מראים כי קיים קשר מובהק בין ADHD לעודף משקל משמעותי.

מעבר לנתונים שהוזכרו על שיעור החפיפה בין האוכלוסיות, קיימים ביטויים נוספים לקשר:

בעלי עודף משקל משמעותי בקרב הסובלים מ-ADHD מתקשים יותר לרדת במשקל בהשוואה לאלו שאין להם הפרעת קשב. יתרה מזאת, לאחר טיפול בסימפטומים של ה-ADHD נצפתה ירידה במשקל.    

על כן, ממליצים לטפל ב-ADHD (באופן תרופתי או אחר) וכן לפעול לאיתור דפוסי אכילה בילדים עם ADHD, על מנת להקטין את הסיכון שלהם לעודף משקל משמעותי בבגרותם. מחקר רחב היקף מצא כי קיים קשר בין סימפטומים של ADHD במהלך הילדות לבין עודף משקל משמעותי בבגרות, בפרט בקרב נשים. במחקר חילקו את הסימפטומים של ADHD לשלושה מימדים: (11)

היפראקטיביות, אימפולסיביות, וחוסר קשב ותשומת לב ובדקו את הקשר של כל אחד מהסימפטומים עם עודף המשקל.(12)

במחקר נמצא קשר בין סימפטומים של חוסר קשב ואימפולסיביות לבין עודף משקל משמעותי ו-BMI גבוה בבגרות, באופן מובהק לפחות אצל נשים. לעומת זאת, לא נמצא קשר בין סימפטומים היפראקטיביים בילדות לבין עודף משקל משמעותי.   (10)

נעשו מספר ניסיונות להסביר את מנגנון הקשר בין היעדר הקשב ב-ADHD, האימפולסיביות והליקוי בתפקודים הניהוליים (Executive Functioning – EF) לבין אכילת היתר ועודף המשקל.(13)

 

 • מנגנון ביולוגי דומה – הדופמין – יתכן כי הדופמין ממלא תפקיד הן ב-ADHD והן באכילת יתר. אצל הסובלים מ-ADHD ריכוז הדופמין במוח נמוך, בפרט בקליפת המוח הקדם-מצחית. רמת הדופמין הנמוכה משפיעה על זיכרון העבודה, ועל כן מביאה לבעיות בביצוע משימות.

 

כיוון שניתן להעלות דופמין בין השאר באמצעות אכילה, הרי שיתכן שבעלי ADHD יפנו לאכילה על מנת להביא להעלאת רמת הסיפוק. הליקוי בבקרת העכבות אצלם עלול להביא לאכילת יתר.

לגנים של עודף משקל משמעותי ולנתיב של הדופמין ב-ADHD יש נתיב גנטי ונוירו ביולוגי משותף. (14)

 

 • דיכאון ונטיה לאכילה כפייתית (Binge Eating Disorder – BED)נבדקה השפעתם על הקשר בין ADHD ועודף משקל משמעותי. נמצא כי רק אכילה כפייתית, ולא דיכאון, היא גורם מתווך חלקית בקשר.   Pagoto (2009) (15) 
 • אימפולסיביות היא הנטיה לתגובה מהירה ובלתי מתוכננת לגירויים בלי להתיחס לתוצאות השליליות של התגובה. האימפולסיביות וחוסר הקשב המאפיינים את ה-ADHD עשויים לגרום לאכילת יתר ומכאן לעודף משקל משמעותי. זאת בפרט בסביבה של זמינות מזון מהיר ופיתויים. יתרה מזאת, כיוון שמזון עשיר בשומן, מלח וסוכר עלול להביא להתמכרות, הרי שאכילת יתר עשויה להיות סוג של "טיפול עצמי" לצורך השגת הקלה, בדומה לשימוש בסמים. Davis  (16)

האימפולסיביות מאפיינת את שתי ההפרעות: אכילה כפייתית ו-ADHD.

מכיוון שעכבה (inhibition), זכרון עבודה, תכנון ותשומת לב הם חיוניים לתפקודים ניהוליים תקינים, או ליכולת לבצע רצף של משימות מכוונות מטרה, הרי שבגלל האימפולסיביות אנשים עם  ADHD ואכילה כפייתית אינם מסוגלים לעכב את הדחף לאכול, למרות המודעות למטרה להוריד במשקל. ככל שרמות האימפולסיביות וחוסר הקשב עולות, הסימפטומים של האכילה הכפייתית מתגברים.  יחד עם זאת, האימפולסיביות אינה מסבירה לבדה את הקשר בין ADHD לאכילה כפייתית. עשויים להיות גם משתנים מתווכים כמו דיכאון, הפרעת התנגדות ODD) – התנהגות נגטיב סטית "דווקאית") ועוד.  Cortese (16)

השליטה הלקויה בעכבות והסלידה מעיכוב, המאפיינות את האימפולסיביות, הן שגורמות לחיזוק התנהגויות אכילה לא נורמטיביות, שבסופו של דבר מביאות לעודף משקל משמעותי. (17)

 • ליקוי בתפקודים הניהוליים – הפרעות האכילה הנפוצות ביותר בקשר עם ADHD הן אכילה כפייתית ובולמיה. משערים כי ליקוי בתפקודים הניהוליים בקרב בעלי ADHD עשוי להסביר את הקשר להפרעות אכילה. הליקוי בתפקודים הניהוליים מונע מהאנשים את היכולת לתכנן ולבצע התנהגויות בריאותיות, כולל דאגה להיגיינה ולבריאות של עצמם. כתוצאה מכך נגרמת הפרעת אכילה, וכתוצאה ממנה – עודף משקל משמעותי.   

חוסר הקשב והליקוי ביכולות התכנון מקשים על היכולת להיצמד לדפוסי אכילה סדירים, ומגבירים התנהגויות אכילה לא נורמטיביות.

כמו כן, בעלי ADHD נוטים שלא לשים לב לסימנים פנימיים של רעב ושובע. חוסר קשב ויכולות תכנון לקויות יכולים לפגוע גם ביכולת לדבוק במשטר דיאטה בקרב בעלי משקל היתר שמנסים לרדת במשקל. (18)

 

לקישורים למראי מקום יש לצור קשר עם כותבת המאמר  : מיכל טל פס

מיכל טל פס מקדמת בריאות ,יזמת "פורטל במידות טובות" אתר היחיד למידות גדולות .

מיכל טל פס
bmidottovot@gmail.com

מיכל טל פס יזמית פורטל במידות טובות מקדמת בריאות יועצת למידות גדולות bmidottovot@gmail.com

אין תגובות כרגע

רשום תגובה