ניתוח שרוול ומעקף קיבה

שימו לב לנתון התמותה מהניתוחים:

בדקו רק 5000 מנותחים (בשנה כמעט 10,000מנותחים)

בהתאמה בן 40-50 מנותחים מתים כל שנה. יש חלופות אחרות לניתוח

לפרוצדורה שאינה ניתוחים בלון ספאץ

מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint
מצגת של PowerPoint