הרצאות

הרצאה בהתייחס לעובדים עם עודף משקל במסגרת העבודה