מדרסים Tag

ניתן לחיות בבריאות שלמה גם בעודף משקל ,באמצעות תזונה נכונה ופעילות גופנית יחד עם זאת העומס המכני על המפרקים, עצמות יוצר עיוות יציבה דבר המביא לשחיקה ובהמשך כאבים כל רופא ימהר להמליץ לכל בעל משקל להוריד במשקל ,אך אם הדבר היה פשוט כבר היינו מגיעים לתוצאה זו...